Nota legal

La web del Mercat Central de València té com a fi facilitar el coneixement del mercat, les activitats que realitza i els servicis que presta al públic en general. El Mercat Central de València es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda en el seu web. El Mercat Central de València no es responsabilitza de les conseqüències, danys o perjuís que es deriven de l'accés al seu web, de l'ús que es faça de la informació que conté o de l'accés a altres matèries en Internet que es faça a través dels seus enllaços.

Propietat intel·lectual de la web

Copyright © 2012, Mercat Central de València, de la gestió del qual s'encarrega l'Associació de Venedors Mercat Central de València amb CIF G46307914, registrada amb el número 46/585. Els drets de propietat intel·lectual sobre la web, disseny gràfic i codis, són titularitat de l'Associació de Venedors Mercat Central de València. Correspon a la dita empresa l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Condicions per a la reproducció parcial
 • Que se cite expressament com a font d'informació.
 • Que es realitze amb ànim d'obtindre la informació continguda i no amb propòsit comercial ni per a ús diferent de l'individual o privat.
 • Que cap contingut inclòs en esta web siga modificat de cap forma
 • Que cap element disponible en esta web siga utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta de continguts que l'acompanyen.
 • Que siga comunicat prèviament, per escrit i de manera fefaent, a l'Associació de Venedors Mercat Central de València i al seu torn, s'obtinga l'autorització certificada de l'empresa per a la dita reproducció.
 • Que els elements reproduïts no vagen a ser cedits posteriorment a tercers o s'instal·len en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local.
 
 • Ús del programari
 • El programari que es trobe disponible per a la seua descàrrega des d'este lloc web es troba protegit per drets d'autor. Per a poder instal·lar o utilitzar qualsevol programari descarregat des d'este lloc, han d'acceptar-se prèviament els termes del Contracte de llicència, si ho haguera, que acompanye o s'incloga en el programari. Respecte a programari que no vinga acompanyat d'un Contracte de llicència, l'Associació de Venedors Mercat Central de València concedix a l'usuari una llicència d'ús personal i no transferible, d'acord amb els presents termes i condicions, sempre que mantinga intactes les indicacions de drets d'autor i altres símbols de propietat. Es prohibix expressament la còpia o reproducció del programari en qualsevol altre servidor o lloc a fi de la seua posterior reproducció o redistribució.

 • Responsabilitat amb els enllaços
 • La funció dels enllaços que apareixen en esta pàgina té només finalitat informativa. L'Associació de Venedors Mercat Central de València rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en les dites pàgines web. Les eventuals referències que es realitzen en la web a qualsevol producte, servici, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, que siguen de titularitat de tercers no constituïx o implica suport, patrocini o recomanació per part de l'Associació de Venedors Mercat Central de València.

 • Responsabilitat sobre seguretat
 • L'Associació de Venedors Mercat Central de València no és fa responsable dels possibles errors de seguretat que és pogueren produir pel fet d'utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o dels conseqüències que és pogueren derivar del mal funcionament del navegador, ja seguisca per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a l'Associació de Venedors Mercat Central de València.

 • Responsabilitat dels continguts de la web
 • L'Associació de Venedors Mercat Central de València rebutja la responsabilitat que es derive de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vullga, a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva. L'Associació de Venedors Mercat Central de València rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en estes pàgines web i, per tant, no elaborada per l'Associació de Venedors Mercat Central de València o no publicada amb el seu nom. L'Associació de Venedors Mercat Central de València no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguen sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en la seua pàgina web. L'Associació de Venedors Mercat Central de València no es responsabilitza de l'ús que els menors facen de la web. L'Associació de Venedors Mercat Central de València no és responsable que els continguts de la web puguen ferir la sensibilitat dels menors. És responsabilitat dels pares assegurar-se del correcte ús d'una ferramenta com a Internet i acompanyar els menors en les seues sessions.

 • Confidencialitat de les dades
 • L'Associació de Venedors Mercat Central de València es compromet a mantindre la confidencialitat de les dades dels nostres usuaris i visitants i a complir amb tots els requisits legals en vigor. D'acord amb el que establix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'Associació de Venedors Mercat Central de València es compromet al compliment de l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, del seu deure guardar-los i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat , donat en tot moment de l'estat de la tecnologia. En conseqüència:

  • Les dades arreplegades per mitjà de formularis, correus electrònics o altres vies seran destinats, únicament i exclusivament, als fins indicats en el formulari que l'usuari òmpliga.
  • No cedirem a tercers ni vendrem o compartirem les dades dels usuaris.
  • No contactarem amb cap usuari llevat que siga estrictament necessari per al servici requerit.
  • Vosté té dret a obtindre la informació de les dites dades, rectificació, cancel·lació i oposició que li assistixen, enviant-nos un e-mail.
   
   
  Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies . Tancar